Publikacja typu: Referaty
TytułZaprezentowanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Na konferencji: MŁODZI NA RYNKU PRACY – PROBLEMY Z BEZROBOCIEM
[autor:] M. Łaga,J. Stelina,J. Szmit,M. Tomaszewska
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy