Publikacja typu: Referaty
TytułCharakter prawny porozumień społecznych
Na konferencji: Znaczenie porozumień ramowych partnerów społecznych działających na poziomie Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego, konferecja zorganizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
[autor:] M. Tomaszewska
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy

Szczegółowe sprawozdanie z konferecji zostało opublikowane w MPrPrac http://www.monitorprawapracy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=41&id=710