Publikacja typu: Referaty
TytułUmowy śmieciowe i ich wpływ na wykluczenie społeczne
Na konferencji: Europa 2020. Walka z ubóstwem i społecznym wykluczeniem pracowników, Warszawa
[autor:] M. Tomaszewska
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy