Publikacja typu: Referaty
TytułMorskie prawo pracy po ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu (MLC) z 2006
Na konferencji: Posiedzenie Komisji Prawa Morskiego PAN, Gdańsk
[autor:] M. Tomaszewska
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy