Publikacja typu: Referaty
TytułProblemy kolizyjno-prawne w stosunkach pracy ze skutkiem transgranicznym
Na konferencji: Transgraniczne stosunki pracy, konferecja zorganizowana przez Uczelnię Łazarskiego oraz Wolters Kluwer Polska w dniu 29 maja 2012 r. w Warszawie
[autor:] M. Tomaszewska
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy