Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułUdział w seminarium Gdańsko-Łódzkim, zorganizowanym na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 18 czerwca 2012
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy