Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOchrona wykonań audiowizualnych w traktacie pekińskim z dnia 24 czerwca 2012 r.
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XXIX
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Gdańsk 2013
Strony: 11-25
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego