Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułStatus prawny parlamentarzysty w Republice Czeskiej
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 6
[autor:] K. Grajewski,P. Uziębło
Miasto: Warszawa 1999
Strony: 43-58
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych