Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułReview
Opis recenzowanej pozycji: R. Kwiecień, Theory and Philosophy of International Law. Selected Problems, Difin 2011
[autor:] T. Widłak,J. Zajadło
Polish Review of International and European Law
Nr: Inaugural Issue
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 205-217
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa