Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku TK z dnia 28 lutego 2005 roku, K 17/03
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 3
[autor:] P. Uziębło
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych