Publikacja typu: Referaty
TytułReglamentacja działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w świetle poglądów judykatury
Na konferencji: VI Letnie Warsztaty Doktoranckie, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl-Rzeszów
[autor:] A. Bochentyn
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego