Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułAdministracyjnoprawna sytuacja dziecka spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w świetle polskiego prawa oświatowego
Nazwa czasopisma Przegląd Naukowy Disputatio
Numer t. XIII
[autor:] A. Bochentyn,J. Szlachetko
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego