Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku TK z dnia 3 listopada 2006 roku, K31/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 2
[autor:] P. Uziębło
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych