Publikacja typu: Hasła
TytułKonstytucjonalizm
[w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć
[red:] J. Zajadło
[autor:] P. Uziębło
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2007
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych