Publikacja typu: Hasła
TytułAtypowe zatrudnienie, Dyskryminacja, Molestowanie, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Europejskie prawo pracy, Samorząd zawodowy, Urlop wypoczynkowy, Zasady prawa pracy
[w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć
[red:] J. Stelina
[autor:] M. Tomaszewska
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2008
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy