Publikacja typu: Sprawozdania
TytułWymiar sprawiedliwości w wojsku
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Sprawozdanie z konferencji naukowej na WPiA UG, która odbyła się 2 marca 2006 r.
[autor:] K. Zeidler, R. Depczyński
Wydawnictwo: "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2006 nr 2
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa