Publikacja typu: Referaty
TytułWspółpraca THINK TANKÓW z organami administracji publicznej przy stanowieniu prawa
Na konferencji: Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, Łódź
[autor:] A. Bochentyn,J. Szlachetko
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego