Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRzeczy ludzkie, rzeczy święte
Opis recenzowanej pozycji: Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą (autor ks. Andrzej Draguła)
[autor:] T. Snarski
Miesięcznik Więź
Nr: 10
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 149 - 153
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

T. Snarski, Rzeczy ludzkie, rzeczy święte, [Recenzja książki ks. Andrzeja Draguły, Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, Biblioteka WIĘZI, Warszawa 2012, 232 s.], Miesięcznik Więź, rok LV nr 10 [648], Warszawa 2012, s. 149 - 153.