Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO wybranych problemach jakości stanowienia administracyjnego prawa materialnego w krajowym porządku prawnym
[w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom I. Jakość prawa administracyjnego
[red:]  D. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko
[autor:] T. Bąkowski,M. Brzeski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 335-361
ISBN: 978-83-264-3846-2
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego