Publikacja typu: Referaty
TytułO wybranych problemach jakości stanowienia administracyjnego prawa materialnego w krajowym porządku prawnym
Na konferencji: Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej? Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego (Białystok, 23-26 września 2012 r.)
[autor:] T. Bąkowski,M. Brzeski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego