Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja
Opis recenzowanej pozycji: Sabina Grabowska, Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich
[autor:] P. Uziębło
Przegląd Sejmowy
Nr: 5
Miasto: Warszawa 2005
Strony: 197-200
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych