Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułCамостоятельность и власть гмины в сфepe планирования,
[w:] ГOCУГДAPCTBEHHAЯ И MУHИЦИПAЛЬHAЯ CЛУЖБA: COCTOЯHИE, OПЫT, ПУTИ ДAЛЬHEЙШEГO COBEPШEHCTBOBAHИЯ
[autor:] T. Bąkowski
Wydawnictwo: Cбoрник cтaтeй
Miasto: Кaлинингpaд 2012
Strony: 40-46
ISBN: 978-5-8002-0159-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego