Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSądowa kontrola legislacji administracyjnej pod względem zgodności z Zasadami techniki prawodawczej
[w:] M. Stahl, Z. Duniewska, Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 37-46
ISBN: 978-83-264-3878-3; ISSN 1897-43920
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego