Publikacja typu: Referaty
TytułZasada pomocniczości w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim
Na konferencji: „Relaciones Laborales y Sociales en la Unión Europea y America”, Buenos Aires
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego