Publikacja typu: Referaty
Tytuł„Komunalizacja plaż – obecny stan prawny i możliwości na przyszłość”
Na konferencji: V Ogólnopolskiej Konferencji „Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi. Zagrożenia i systemy ostrzegania” Szczecin 10-12 września 2012 r.
[autor:] T. Bąkowski,Z. Brodecki,D. Pyć
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego