Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł„Legislacja administracyjna”
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 listopada 2011 r., z głosem w dyskusji oraz przewodniczeniem II sesji plenarnej 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego