Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja
Opis recenzowanej pozycji: Prawo wyborcze do parlament w wybranych państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i K. Skłodowskiego
[autor:] P. Uziębło
Przegląd Sejmowy
Nr: 1
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 178-184
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych