Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułProjekt opinii o projekcie założeń do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych, współautorstwo E. Kornberger-Sokołowska, A. Wyrozumska, D. Kijowski
Dotyczy: RL-0303-8/12
Dla: -
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego