Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułProjekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, współautorstwo A. Wyrozumska, A. Krzywoń
Dotyczy: Rl-0303-10/12
Dla: -
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego