Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułProjekt opinii o projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, współautorstwo M. Korzycka-Iwanow, M. Rogacka-Rzewnicka, K. Weitz
Dotyczy: RL-0303-12/12
Dla: -
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego