Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułNota
Opis recenzowanej pozycji: Krzysztof Skotnicki, System konstytucyjny Czech
[autor:] P. Uziębło
Przegląd Sejmowy
Nr: 1
Miasto: Warszawa 2001
Strony: 114-116
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych