Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułUdział podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego
[autor:] T. Bąkowski,A. Bochentyn,M. Bogusz,E. Bojanowski,M. Brzeski,R. Giętkowski,P. Glejt-Uziębło,K. Kaszubowski,M. Miłosz,M. Pułło,A. Rytel-Warzocha,J. Szlachetko,D. Tykwińska-Rutkowska,K. Żukowski
Miasto: Gdańsk, 24 października 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

W dniu 24 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo – dydaktycznej Profesora Uniwersytetu Gdańskiego Eugeniusza Bojanowskiego, połączona z konferencją naukową pod tytułem: Udział podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Uroczystość i konferencja zostały zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego pod patronatem prof. dr hab. Jakuba Steliny, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG.

W I sesji plenarnej konferencji okolicznościowe przemówienia wygłosili Dziekan WPiA UG profesor Jakub Stelina, dr Witold Mikułowski i Profesor Eugeniusz Bojanowski oraz Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego prof UG dr hab. Tomasz Bąkowski, który wręczył dostojnemu Jubilatowi Księgę Jubileuszową. Następnie dr Michał Miłosz z Katedry Prawa Administracyjnego oraz dr Anna Rytel – Warzocha z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych wygłosili referaty nawiązujące do tematu przewodniego konferencji.

W II sesji eksperckiej konferencji jako referenci wystąpili: dr hab. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, dr Maciej Nyka z Katedry Prawa Gospodarczego ,  Publicznego i Ochrony Środowiska, dr Dominika Tykwińska – Rutkowska z Katedry Prawa Administracyjnego oraz z tej samej Katedry mgr Adam Bochentyn i mgr Marcin Brzeski a także mgr Jakub Szmit z Katedry Prawa Pracy. Dyskuje na temat poszczególnych referatu zwięczyły tę część konferencji.