Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułO niektórych problemach filozoficznych administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego oraz prawa ustrojowego administracji publicznej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XVIII
[autor:] T. Bąkowski,E. Bojanowski,R. Giętkowski,M. Pułło,K. Żukowski, A. Skóra
Miasto:  2007
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego