Publikacja typu: Studia i artykuły
Tytuł"Edukacja domowa" jako forma prywatyzacji zadań publicznych
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XXVIII
[autor:] A. Bochentyn
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego