Publikacja typu: Referaty
TytułUdział podmiotów spoza administracji w wykonywaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego
Na konferencji: Udział podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk
[autor:] A. Bochentyn
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego