Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego
[autor:] T. Bąkowski,M. Miłosz,J. Szlachetko,D. Tykwińska-Rutkowska
Miasto: Białystok 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego