Publikacja typu: Referaty
TytułSprawiedliwość naprawcza w Polsce. Założenia, stan obecny, perspektywy.
Na konferencji: Mediacja - umiejętność komunikacji i dialogu w konflikcie
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

W dniu 25.10.2012 r. na Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się konferencja pt. "Mediacja - umiejętność komunikacji i dialogu w konflikcie" organizowana przez Gdańskie Centrum Mediacji, Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, oraz stowarzyszenie studentów prawa ELSA. Gościem specjalnym konferencji była dr Christa Pelikan z Instytutu Socjologii i Kryminologii w Wiedniu, uznany autorytet w dziedzinie, która wygłosiła referat wstępny przybliżający aktualny stan badań nad sprawiedliwością naprawczą w Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przemocy domowej. Drugi referat pt. "Sprawiedliwość naprawcza w Polsce. Założenia, stan obecny, perspektywy" wygłosił prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski.