Publikacja typu: Referaty
TytułTendencje do wytyczania nowych rodzajów morskich obszarów chronionych
Na konferencji: Posiedzenie Komisji Prawa Morskiego PAN
[autor:] D. Pyć
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego