Publikacja typu: Referaty
TytułZlecanie wykonywania zadań publicznych przez gminy i powiaty podmiotom trzecim
Na konferencji: Udział podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego (Gdańsk, 24 października 2012)
[autor:] M. Miłosz
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego