Publikacja typu: Referaty
TytułKilka uwag krytycznych w odniesieniu do konstrukcji prawnej zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
Na konferencji: Kryzys prawa administracyjnego?, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego (Białystok, 23-26 IX 2012 r.)
[autor:] M. Miłosz
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego