Publikacja typu: Hasła
TytułAgent konsularny
[w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć
[red:] S. Sykuna,J. Zajadło
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-255-2878-2
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa