Publikacja typu: Sprawozdania
TytułPrawno-karna ochrona dziedzictwa kulturowego
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Międzynarodowa Konferencja w Gdańsku, 30 maja - 1 czerwca 2005 r.
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: "Biuletyn Historii Sztuki" 2006 nr 3-4
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa