Publikacja typu: Referaty
TytułObywatelska Inicjatywa Ustawodawcza w Polsce
Na konferencji: "Obywatele decydują" seminarium poświęcone Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej
[autor:] P. Uziębło
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych