Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł"Obywatele decydują" seminarium poświęcone Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej
[autor:] A. Rytel-Warzocha,P. Uziębło
Miasto: Warszawa 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych