Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZasada solidarności – w kierunku nowej filozofii prawa międzynarodowego
[w:] W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. I, Idea solidarności w filozofii prawa i filozofii polityki
[red:]  A. Łabno
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Sejmowe
Miasto: Warszawa 2012
Strony: 74-105
ISBN: ISBN 978-83-7666-146-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa