Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułGodność, wolność i równość w Konstytucji RP
Nazwa czasopisma GSP
Numer XXVII
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2012
Strony: 423-435
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa