Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawnicza teodycea
Nazwa czasopisma GSP
Numer XXVII
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2012
Strony: 407-421
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa