Publikacja typu: Hasła
TytułKonstytucjonalizacja prawa międzynarodowego
[w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: C. H. Beck
Miasto: Warszawa 2012
ISBN: SBN 978-83-255-2839-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa