Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułParadoks różnorodności i jedności.
[autor:] Z. Brodecki,O. Śniadach
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Miasto: Warszawa 2012
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej