Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułII Forum Cywilistyczne
[autor:] E. Juchnevičius
Miasto: Kraków 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego